logo
قديم 15-08-2019, 09:48 PM
  المشاركه #1
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 840
 

معادلة هدية لأعضاء المنتدى لمستخدمي الإيمي بروكر + صور للمؤشر من جهازي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بصراحة هذا مؤشر ليس من صنعي ولقدمه لدي نسيت هل قمت بالتعديل فيه من عدمه وأسميته مؤشر الهامور يعطي إشارات جيدة للدخول والخروج وفيبو تلقائي
ولكم تجربته أحببت ان اهديه لكم وقيمته الدعاء لوالدي أن أعجبكم
مع تمنياتي للجميع بالتوفيق وكل عام وانتم بخير


المعادلة أسفل الخط


============

//price
Plot( C, "", colorWhite, styleThick | styleNoLabel | styleCandle );
numbars = SelectedValue( Cum( Status( "barvisible" ) ) );
fraction = IIf( StrRight( Name(), 3 ) == "", 3.2, 3.2 );
hts = Param ( "Text Shift", -50, -100, 100, 10 );
PlotText( "@" + WriteVal( C, fraction ),
SelectedValue( BarIndex() + 4 ) - ( numbars / hts ), SelectedValue( C ), 2 );//////////////////////////////////////
//Hammor
AdjBar = Param( "Bar", 0, 0, BarCount, 1 );
AdjZ = Param( "Zig", 1, 0, 20, .1 );
//Select Current Tickers OHLC
CO = Ref( O, -AdjBar );
CH = Ref( H, -AdjBar );
CL = Ref( L, -AdjBar );
CC = Ref( C, -AdjBar );
//Select Foriegn OHLC
"Ticker "
+ TN = Name() ; // Show Ticker
"Index "
+ BI = GetBaseIndex(); //BI = BaseIndex String
FO = Ref( Foreign( BI, "O" ), -AdjBar );
FH = Ref( Foreign( BI, "H" ), -AdjBar );
FL = Ref( Foreign( BI, "L" ), -AdjBar );
FC = Ref( Foreign( BI, "C" ), -AdjBar );
//Create Trend
ZAC = Zig( CC, AdjZ );
UTrend = ZAC > Ref( ZAC, -1 );
DTrend = ZAC < Ref( ZAC, -1 );
//Do Cross (Create Result Arrays)
t1 = OscP( 3, 6 );
Cond1a = Cross ( t1, MACD() );
Cond1b = MACD() > -1 AND MACD() < 0;
Cond1 = Cond1a AND Cond1b;
Cond2 = MACD() > Signal() - .5;
Cond3 = Cross( 0, t1 );
// Select Conditions to Display.
C1 = Ref( Cond1, -AdjBar );
C2 = Ref( Cond2, -AdjBar );
C3 = Ref( Cond3, -AdjBar );
ZColor = IIf( UTrend, colorBrightGreen, colorRed );
//Show Buy/Sell Arrows.
BuyF = UTrend;
SellF = DTrend;
BuyF = ExRem( BuyF, SellF );
SellF = ExRem( SellF, BuyF );
PlotShapes( shapeCircle* Sellf, colorRed, 0, H, 13 );
PlotShapes( shapeCircle * Buyf, colorBrightGreen, 0, L, -9 );
PlotShapes( shapeUpArrow* Sellf, colorRed, 0, H, 9 );
PlotShapes( shapeUpArrow * Buyf, colorBrightGreen , 0, L, -13 );
ZColor = IIf( Buyf, colorYellow, IIf( Sellf, colorYellow, ZColor ) );
Plot( 3, "", ZColor , styleOwnScale | styleArea | styleNoLabel, 0, 175 );
GraphXSpace = 1;
MaxGraph = 13;
Period = Param( "MM_Period", 14, 4, 256, 1 ) ;
Graph1Color = 6;
Graph2Color = 7;
Graph3Color = 4;
Graph4Color = 7;
Graph5Color = 6;
Graph6Color = 7;
Graph7Color = 4;
Graph8Color = 5;
Graph9Color = 6;
Graph10Color = 4;
Graph11Color = 4;
Graph12Color = 5;

Graph1Style = styleLine | styleNoLabel;
Graph2Style = styleLine | styleNoLabel;
Graph3Style = styleLine| styleNoLabel;
Graph4Style = styleLine | styleNoLabel;
Graph5Style = styleLine | styleNoLabel;
Graph6Style = styleLine | styleNoLabel;
Graph7Style = styleLine | styleNoLabel;
Graph8Style = styleLine | styleNoLabel;
Graph9Style = styleLine | styleNoLabel;
Graph10Style = styleLine | styleNoLabel;
Graph11Style = styleLine | styleNoLabel;
Graph12Style = styleLine | styleNoLabel;

PER = Period;
BarNR = LastValue( Cum( 1 ) ) ;
TimeFrame = BarNR - PER ;
TF = TimeFrame ;
Lo = LastValue( ValueWhen( Cross( Cum( 1 ), TF ), LLV( Min( H, L ), PER ), 1 ) ) ;
Hi = LastValue( ValueWhen( Cross( Cum( 1 ), TF ), HHV( Max( H, L ), PER ), 1 ) ) ;
Lo = LastValue( LLV( Min( H, L ), PER ), 1 ) ;
Hi = LastValue( HHV( Max( H, L ), PER ), 1 ) ;
Fractal = IIf( Hi <= 250, 100, IIf( Hi <= 2500, 1000, IIf( Hi <= 25000, 10000, IIf( Hi <= 250000, 100000, 0 ) ) ) ) ;
int_Log = int( log( Fractal / ( Hi - Lo ) ) / log( 2 ) ) ;
Oct = Fractal * ( exp( ln( 1 / 2 ) * int_Log ) ) ;

Min_1 = int( Lo / Oct ) * Oct ;
Max_1 = IIf( ( Min_1 + Oct ) > Hi, Min_1 + Oct, Min_1 + 2 * Oct ) ;
Min_2 = IIf( ( Min_1 + 1 / 8 * ( Max_1 - Min_1 ) ) <= Lo AND Hi <= ( Max_1 - 1 / 8 * ( Max_1 - Min_1 ) ) ,
( Min_1 + 1 / 4 * ( Max_1 - Min_1 ) ) , Min_1 ) ;
Max_2 = IIf( ( Min_1 + 1 / 8 * ( Max_1 - Min_1 ) ) <= Lo AND Hi <= ( Max_1 - 1 / 8 * ( Max_1 - Min_1 ) ) ,
( Max_1 - 1 / 4 * ( Max_1 - Min_1 ) ) , Max_1 ) ;
/******************************/
Diff = Max_2 - Min_2 ;
H1 = IIf( ( Min_2 + 3 / 16 * Diff ) <= Lo AND Hi <= ( 9 / 16 * Diff + Min_2 ) ,
Min_2 + 1 / 2 * Diff, 0 ) ;
H2 = IIf( ( Min_2 - 1 / 8 * Diff ) <= Lo AND Hi <= ( 5 / 8 * Diff + Min_2 ) AND H1 == 0,
Min_2 + 1 / 2 * Diff, 0 ) ;
H3 = IIf( ( Min_2 + 7 / 16 * Diff ) <= Lo AND Hi <= ( Min_2 + 13 / 16 * Diff ), Min_2 + 3 / 4 * Diff, 0 ) ;
H4 = IIf( ( Min_2 + 3 / 8 * Diff ) <= Lo AND Hi <= ( Min_2 + 9 / 8 * Diff ) AND H3 == 0,
Max_2, 0 ) ;
H5 = IIf( ( Min_2 + 1 / 8 * Diff ) <= Lo AND Hi <= ( Min_2 + 7 / 8 * Diff ) AND H1 == 0 AND H2 == 0 AND H3 == 0 AND H4 == 0,
Min_2 + 3 / 4 * Diff , 0 ) ;
H6 = IIf( ( H1 + H2 + H3 + H4 + H5 ) == 0, Max_2, 0 ) ;
/**************************/
L1 = IIf( H1 > 0, Min_2 + 1 / 4 * Diff, 0 ) ;
L2 = IIf( H2 > 0, Min_2, 0 ) ;
L3 = IIf( H3 > 0, Min_2 + 1 / 2 * Diff, 0 ) ;
L4 = IIf( H4 > 0, Min_2 + 1 / 2 * Diff, 0 ) ;
L5 = IIf( H5 > 0, Min_2 + 1 / 4 * Diff, 0 ) ;
L6 = IIf( H6 > 0, Min_2, 0 ) ;

M_8 = ( H1 + H2 + H3 + H4 + H5 + H6 ) ;
M_0 = ( L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 ) ;
/**************************************/
Graph1 = ValueWhen( Cum( 1 ) >= TF, M_0 );
Graph2 = ValueWhen( Cum( 1 ) >= TF, M_0 + ( 1 * ( 0.125 * ( M_8 - M_0 ) ) ) );
Graph3 = ValueWhen( Cum( 1 ) >= TF, M_0 + ( 2 * ( 0.125 * ( M_8 - M_0 ) ) ) );
Graph4 = ValueWhen( Cum( 1 ) >= TF, M_0 + ( 3 * ( 0.125 * ( M_8 - M_0 ) ) ) );
Graph5 = ValueWhen( Cum( 1 ) >= TF, M_0 + ( 4 * ( 0.125 * ( M_8 - M_0 ) ) ) );
Graph6 = ValueWhen( Cum( 1 ) >= TF, M_0 + ( 5 * ( 0.125 * ( M_8 - M_0 ) ) ) );
Graph7 = ValueWhen( Cum( 1 ) >= TF, M_0 + ( 6 * ( 0.125 * ( M_8 - M_0 ) ) ) );
Graph8 = ValueWhen( Cum( 1 ) >= TF, M_0 + ( 7 * ( 0.125 * ( M_8 - M_0 ) ) ) );
Graph9 = ValueWhen( Cum( 1 ) >= TF, M_8 ) ;
Graph10 = ValueWhen( Cum( 1 ) >= TF, M_8 + ( 1* ( 0.125 * ( M_8 - M_0 ) ) ) );
Graph11 = ValueWhen( Cum( 1 ) >= TF, M_0 - ( 2 * ( 0.125 * ( M_8 - M_0 ) ) ) );
Graph12 = ValueWhen( Cum( 1 ) >= TF, M_8 + ( 3 * ( 0.125 * ( M_8 - M_0 ) ) ) );

//

/************************************************** ************/
Title = Name();
numbars = SelectedValue( Cum( Status( "barvisible" ) ) );
fraction = IIf( StrRight( Name(), 3 ) == "", 3.2, 3.2 );
hts = Param ( "text shift", -50, -100, 100, 10 );

PlotText( "" + WriteVal( Graph1, fraction ),
LastValue( BarIndex()+1 ) - ( numbars / hts ), SelectedValue( Graph1 ), colorWhite, colorBlue );
PlotText( "" + WriteVal( Graph2, fraction ),
LastValue( BarIndex() +1 ) - ( numbars / hts ), SelectedValue( Graph2 ), colorBlack, colorYellow );
PlotText( "" + WriteVal( Graph3, fraction ),
LastValue( BarIndex() +1) - ( numbars / hts ), SelectedValue( Graph3 ), colorBlack, colorRed );
PlotText( "" + WriteVal( Graph4, fraction ),
LastValue( BarIndex()+1 ) - ( numbars / hts ), SelectedValue( Graph4 ), colorBlack, colorYellow );
PlotText( "" + WriteVal( Graph5, fraction ),
LastValue( BarIndex() +1 ) - ( numbars / hts ), SelectedValue( Graph5 ), colorWhite, colorBlue );
PlotText( "" + WriteVal( Graph6, fraction ),
LastValue( BarIndex() +1 ) - ( numbars / hts ), SelectedValue( Graph6 ), colorBlack, colorYellow );
PlotText( "" + WriteVal( Graph7, fraction ),
LastValue( BarIndex() +1 ) - ( numbars / hts ), SelectedValue( Graph7 ), colorBlack, colorRed );
PlotText( "" + WriteVal( Graph8, fraction ),
LastValue( BarIndex() +1 ) - ( numbars / hts ), SelectedValue( Graph8 ), colorBlack, colorBrightGreen );
PlotText( "" + WriteVal( Graph9, fraction ),
LastValue( BarIndex() +1) - ( numbars / hts ), SelectedValue( Graph9 ), colorWhite, colorBlue );
PlotText( "" + WriteVal( Graph10, fraction ),
LastValue( BarIndex() +1 ) - ( numbars / hts ), SelectedValue( Graph10 ), colorBlack, colorRed );
PlotText( "" + WriteVal( Graph11, fraction ),
LastValue( BarIndex() +1 ) - ( numbars / hts ), SelectedValue( Graph11 ), colorBlack, colorRed );
PlotText( "" + WriteVal( Graph12, fraction ),
LastValue( BarIndex()+1 ) - ( numbars / hts ), SelectedValue( Graph12 ), colorBlack, colorBrightGreen );
Title = "HAMMOR" + " @ " + Interval(2) + EncodeColor() + " - " + Date() +" - ";
_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN("companyclos");
{ GfxSelectFont("french script mt",16, 800 );
GfxSetBkMode(1);
GfxSetTextColor(colorBrightGreen);
GfxTextOut("C="+C+" ",650,1);
}
_SECTION_END();
_SECTION_BEGIN("companyhigh");
{ GfxSelectFont("french script mt",16, 800 );
GfxSetBkMode(1);
GfxSetTextColor(colorCustom12);
GfxTextOut("H="+H+" ",450,1);
}
_SECTION_END();
_SECTION_BEGIN("companyopen");
{ GfxSelectFont("french script mt",16, 800 );
GfxSetBkMode(1);
GfxSetTextColor(colorWhite);
GfxTextOut("O="+O+" ",350,1);
}
_SECTION_END();
_SECTION_BEGIN("companylow");
{ GfxSelectFont("french script mt",16, 800 );
GfxSetBkMode(1);
GfxSetTextColor(colorYellow);
GfxTextOut("L="+L+" ",550,1);
}
_SECTION_END();
_SECTION_BEGIN("Name");
GfxSetOverlayMode(1);
pxh= Status("pxHeight"); pxw=Status("pxWidth");
GfxSelectFont("Tahoma",pxh/30);
GfxSetTextColor(colorCustom12);
GfxSetTextAlign(6); GfxSetBkMode(0);
GfxTextOut(FullName(),pxw/2.1,pxh/6);
GfxSelectFont("Tahoma",pxh/15);
GfxTextOut("",pxw/2,pxh/3);
_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN("companysympole");
{ GfxSelectFont("croobie",15,800 );
GfxSetBkMode(1);
GfxSetTextColor(colorCustom12);
GfxTextOut( Name(),550,65);
}
/////////////////////////////////

_SECTION_BEGIN("Magnified Price");
FS=Param("Font Size",15,11,100,1);
GfxSelectFont("Arial", FS, 700, True );
GfxSetBkMode( colorBlue );
GfxSetTextColor( ParamColor("Color",colorCustom12) );
Hor=Param("Horizontal Position",300,2,100,2);
Ver=Param("Vertical Position",30,1,1,1);
GfxTextOut("C="+C,Hor , Ver+5 );
YC=TimeFrameGetPrice("C",inDaily,-1);
DD=Prec(C-YC,2);
xx=Prec((DD/YC)*100,2);
GfxSelectFont("Arial", 12, 700, True );
GfxSetBkMode( colorYellow );
GfxSetTextColor(ParamColor("Color",colorBlue) );
GfxTextOut(""+DD+" ("+xx+"%)", Hor , Ver+25 );

_SECTION_END();

الموضوع الأصلي : اضغط هنا    ||   المصدر : منتدى هوامير البورصة السعودية

 
 
قديم 15-08-2019, 10:49 PM
  المشاركه #2
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 149
 

الله يرحم ثنين عقبوكقديم 16-08-2019, 05:37 PM
  المشاركه #3
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 840
 

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة smo alroh
الله يرحم ثنين عقبوك

آمين ووالديك
قديم 17-08-2019, 01:25 PM
  المشاركه #4
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: May 2016
المشاركات: 461
 

عمل جميل جزاك الله خير على ما قدمت هل يصلح هذا المؤشر على التكرتشاتقديم 17-08-2019, 02:27 PM
  المشاركه #5
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 310
 

بارك الله فيكقديم 17-08-2019, 04:02 PM
  المشاركه #6
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 840
 

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد العبدالعزيز
عمل جميل جزاك الله خير على ما قدمت هل يصلح هذا المؤشر على التكرتشات
أخي العزيز سعد المعادلة موجودة وهذا يعني من يتعامل مع معادلات التكرشات بإمكانه الإستفادة منها أو إقتباسها لصنع نفس المؤشر
اشكر مرورك
قديم 17-08-2019, 04:03 PM
  المشاركه #7
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 840
 

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة haat
بارك الله فيك

وفيك واشكرك على التعقيب
قديم 17-08-2019, 08:36 PM
  المشاركه #8
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 1,896
 

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد العبدالعزيز
عمل جميل جزاك الله خير على ما قدمت هل يصلح هذا المؤشر على التكرتشات
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امل اخذ هذا الموضوع ببساطه لانه متشعب ....سوف اضيف
ثلاثة معادلات على ثلاثة مراحل تعطي نقاط اسفل الشموع ...تدل على الدخول
ونقاط اعلى الشموع تدل على الخروج ...

كما هي موضحة بالرسم أعلاه


هذه المعادلة 1 ...في ابسط صوره لها ....حسب الرسم المرفق
يجب التأكد من ظهورها بالرسم البياني لكي ننتقل الى المرحلة 2


المعادلة
A:= Cross(Mov(C,10,S),C);


B:=Cross(C,Mov(C,10,S));


if(a,H+(H*0.01),0);

if(B,L-(L*0.01),0);الرسم البياني

رد: معادلة هدية لأعضاء المنتدى لمستخدمي الإيمي بروكر + صور للمؤشر من جهازي
قديم 17-08-2019, 10:05 PM
  المشاركه #9
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: May 2016
المشاركات: 461
 

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amiralshoq
أخي العزيز سعد المعادلة موجودة وهذا يعني من يتعامل مع معادلات التكرشات بإمكانه الإستفادة منها أو إقتباسها لصنع نفس المؤشر
اشكر مرورك
شكرا للمعلومه ماقصرت مع اني مو عارف كيف الطريقه بس ابو خالد ماراح يقصر دايم متعبه معي
قديم 17-08-2019, 10:08 PM
  المشاركه #10
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: May 2016
المشاركات: 461
 

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abokahlid


لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امل اخذ هذا الموضوع ببساطه لانه متشعب ....سوف اضيف
ثلاثة معادلات على ثلاثة مراحل تعطي نقاط اسفل الشموع ...تدل على الدخول
ونقاط اعلى الشموع تدل على الخروج ...

كما هي موضحة بالرسم أعلاه


هذه المعادلة 1 ...في ابسط صوره لها ....حسب الرسم المرفق
يجب التأكد من ظهورها بالرسم البياني لكي ننتقل الى المرحلة 2


المعادلة
A:= Cross(Mov(C,10,S),C);


B:=Cross(C,Mov(C,10,S));


if(a,H+(H*0.01),0);

if(B,L-(L*0.01),0);الرسم البياني

رد: معادلة هدية لأعضاء المنتدى لمستخدمي الإيمي بروكر + صور للمؤشر من جهازي
هلا بحبينا ابو خالد كل كلمه قليله في حقك الله يوفقك سويت الاضافه وطلع لي رسم غريب رد: معادلة هدية لأعضاء المنتدى لمستخدمي الإيمي بروكر + صور للمؤشر من جهازي
قديم 17-08-2019, 10:09 PM
  المشاركه #11
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: May 2016
المشاركات: 461
 

مدري وش غلطت فيه سويت اضافة مؤشر جديد وسميته باسم وحفظة المعادله وطلعت كذاقديم 17-08-2019, 10:36 PM
  المشاركه #12
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 1,896
 

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد العبدالعزيز
هلا بحبينا ابو خالد كل كلمه قليله في حقك الله يوفقك سويت الاضافه وطلع لي رسم غريب رد: معادلة هدية لأعضاء المنتدى لمستخدمي الإيمي بروكر + صور للمؤشر من جهازي
ما شاء الله تبارك الله
ممتاز عليك انت صح
باقي تغير الاعدادات والألوانالكلمات الدلالية (Tags)

للمؤشر

,

لمستخدمي

,

لأعضاء

,

معادلة

,

هدية

,

المنتدى

,

الإيمي

,

بروكر

,

جهازي


أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع03:26 AM