إضافة رد
قديم 15-10-2019, 04:57 AM
  المشاركه #1

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jun 2019
المشاركات: 253
salehtrade غير متواجد حالياً  

Icon14 كاشف أنماط الهارمونيك Gartley, Bat, Butterfly and Crab أيمي بروكر


مثل ماهو موضح بالعنوان اليوم راح أضع لكم كاشف أنماط الهارمونيككاشف أنماط الهارمونيك Gartley, Bat, Butterfly and Crab أيمي بروكر


Price_SECTION_BEGIN("Price");
SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
_N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
Plot( C, "Close", ParamColor("Color", colorBlack ), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() );
_SECTION_END();


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gartley_SECTION_BEGIN("Gartley");

GBmin = Param("Swing B Min.",0.55,0.3,1,0.01);
GBmax = Param("Swing B Max.",0.72,0.4,1,0.01);
GCmin = Param("Swing C Min.",0.38,0.3,1.27,0.01);
GCmax = Param("Swing C Max.",1.0,0.4,1.27,0.01);
GDmin = Param("Swing D Min.(XA)",0.55,0.3,1,0.01);
GDmax = Param("Swing D Max.(XA)",1.0,0.4,1.0,0.01);

_SECTION_END();


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Butterfly_SECTION_BEGIN("Butterfly");

BtBmin = Param("Swing B Min.",0.55,0.3,1,0.01);
BtBmax = Param("Swing B Max.",0.9,0.4,1,0.01);
BtCmin = Param("Swing C Min.",0.38,0.3,1.62,0.01);
BtCmax = Param("Swing C Max.",1.27,0.4,1.62,0.01);
BtDmin = Param("Swing D Min.(XA)",1,1,1.8,0.01);
BtDmax = Param("Swing D Max.(XA)",1.38,1,1.8,0.01);

_SECTION_END();


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bat


_SECTION_BEGIN("Bat");

BatBmin = Param("Swing B Min.",0.38,0.3,1,0.01);
BatBmax = Param("Swing B Max.",0.55,0.4,1,0.01);
BatCmin = Param("Swing C Min.",0.38,0.3,1.62,0.01);
BatCmax = Param("Swing C Max.",1.27,0.4,1.62,0.01);
BatDmin = Param("Swing D Min.(XA)",0.5,0.3,1,0.01);
BatDmax = Param("Swing D Max.(XA)",1.0,0.4,1.0,0.01);

_SECTION_END();

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

crab


_SECTION_BEGIN("Crab");

CBmin = Param("Swing B Min.",0.38,0.3,1,0.01);
CBmax = Param("Swing B Max.",0.65,0.4,1,0.01);
CCmin = Param("Swing C Min.",0.38,0.3,1.62,0.01);
CCmax = Param("Swing C Max.",1.270,0.4,1.62,0.01);
CDmin = Param("Swing D Min.(XA)",1.25,1,1.8,0.01);
CDmax = Param("Swing D Max.(XA)",1.8,1,2,0.01);

_SECTION_END();

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Patterns


_SECTION_BEGIN("Patterns");

strength = Param("Strength",5,2,15,1);
bu = ParamToggle("Bullish Pattern","Off|On",1);
be = ParamToggle("Bearish Pattern","Off|On",1);

bi = Cum(1)-1;

function GetTop(bars)
{
Top = H == HHV(H,2*bars) AND Ref(HHV(H,bars),bars) < H;
Top = Top AND LastValue(bi)-ValueWhen(Top,bi) > bars;
return Top;
}

function GetValley(bars)
{
Valley = L == LLV(L,2*bars) AND Ref(LLV(L,bars),bars) > L;
Valley = Valley AND LastValue(bi)-ValueWhen(Valley,bi) > bars;
return Valley;
}


// Build fractals array

P1 = GetTop(strength);
V1 = GetValley(Strength);

P1 = IIf(P1,IIf(ValueWhen(P1,bi,2) < ValueWhen(V1,bi),P1,IIf(ValueWhen(P1,H,2) > H,False,P1)),P1);
//P1 = IIf(P1 AND ValueWhen(P1,bi,0) > bi,IIf(ValueWhen(P1,bi,0) < ValueWhen(V1,bi,0),IIf(ValueWhen(P1,H,0) >= H,False,P1),P1),P1);
P1 = IIf(P1 AND ValueWhen(P1,bi,0) > bi AND NOT(ValueWhen(V1,bi,0) > 0 AND ValueWhen(V1,bi,0)<ValueWhen(P1,bi,0)),IIf(ValueWhen(P1,H)<=ValueWhen(P1,H,0), False,P1),P1);


V1 = IIf(V1,IIf(ValueWhen(V1,bi,2) < ValueWhen(P1,bi),V1,IIf(ValueWhen(V1,L,2)<L,False,V1)),V1);
//V1 = IIf(V1 AND ValueWhen(V1,bi,0) > bi ,IIf(ValueWhen(V1,bi,0) < ValueWhen(P1,bi,0),IIf(ValueWhen(V1,L,0) <= L, False,V1),V1),V1);
V1 = IIf(V1 AND ValueWhen(V1,bi,0) > bi AND NOT(ValueWhen(P1,bi,0) > bi AND ValueWhen(P1,bi,0)<ValueWhen(V1,bi,0)) , IIf(ValueWhen(V1,L)>=ValueWhen(V1,L,0),False,V1),V1);


P1H1 = ValueWhen(P1,H);
P1Bar1 = ValueWhen(P1,bi);
P1H2 = ValueWhen(P1,H,2);
P1Bar2 = ValueWhen(P1,bi,2);
V1L1 = ValueWhen(V1,L);
V1Bar1 = ValueWhen(V1,bi);
V1L2 = ValueWhen(V1,L,2);
V1Bar2 = ValueWhen(V1,bi,2);


//Bullish Patterns

PTvalid = (P1Bar1 > V1Bar1 AND V1Bar1 > P1Bar2 AND P1bar2 > V1Bar2) AND P1; // Peaks and troughs are in order

// 4 swings of developing Gartley/Bat etc.

BullGartley4 = PTvalid AND (P1H2-V1L1)/(P1H2-V1L2) > GBmin AND (P1H2-V1L1)/(P1H2-V1L2) < GBmax
AND (P1H1-V1L1)/(P1H2-V1L1) > GCMin AND (P1H1-V1L1)/(P1H2-V1L1) < GCMax;

BullBat4 = PTvalid AND (P1H2-V1L1)/(P1H2-V1L2) > BatBmin AND (P1H2-V1L1)/(P1H2-V1L2) < BatBmax
AND (P1H1-V1L1)/(P1H2-V1L1) > BatCMin AND (P1H1-V1L1)/(P1H2-V1L1) < BatCMax;

BullButterfly4 = PTvalid AND (P1H2-V1L1)/(P1H2-V1L2) > BtBmin AND (P1H2-V1L1)/(P1H2-V1L2) < BtBMax
AND (P1H1-V1L1)/(P1H2-V1L1) > BtCmin AND (P1H1-V1L1)/(P1H2-V1L1) < BtCmax;

BullCrab4 = PTvalid AND (P1H2-V1L1)/(P1H2-V1L2) >CBmin AND (P1H2-V1L1)/(P1H2-V1L2) < CBmax
AND (P1H1-V1L1)/(P1H2-V1L1) > CCmin AND (P1H1-V1L1)/(P1H2-V1L1) < CCmax;


// Bullish Gartley/Bat found. D retacement level is not evaluated

BullGartley = IIf(LowestSince(BullGartley4,L) < ValueWhen(BullGartley4,P1H2)-(ValueWhen(BullGartley4,P1H2)-ValueWhen(BullGartley4,V1L2))*GDmin AND
LowestSince(bullGartley4,L) > ValueWhen(BullGartley4,P1H2)-(ValueWhen(BullGartley4,P1H2)-ValueWhen(BullGartley4,V1L2))*GDmax AND
HighestSince(BullGartley4,H) <= ValueWhen(BullGartley4,P1H1 ) AND
LowestSince(bullGartley4,L)==L, True,False);
BullGartley = BullGartley AND LowestSince(BullGartley4,L) < ValueWhen(BullGartley4,V1L1);

BullBat = IIf(LowestSince(BullBat4,L) < ValueWhen(BullBat4,P1H2)-(ValueWhen(BullBat4,P1H2)-ValueWhen(BullBat4,V1L2))*BatDmin AND
LowestSince(BullBat4,L) > ValueWhen(BullBat4,P1H2)-(ValueWhen(BullBat4,P1H2)-ValueWhen(BullBat4,V1L2))*BatDmax AND
HighestSince(BullBat4,H) <= ValueWhen(BullBat4,P1H1 ) AND
LowestSince(BullBat4,L)==L, True,False);
BullBat = BullBat AND LowestSince(BullCrab4,L) < ValueWhen(BullCrab4,V1L1);


BullCrab = IIf(LowestSince(BullCrab4,L) < ValueWhen(BullCrab4,P1H2)-(ValueWhen(BullCrab4,P1H2)-ValueWhen(BullCrab4,V1L2))*CDmin AND
LowestSince(BullCrab4,L) > ValueWhen(BullCrab4,P1H2)-(ValueWhen(BullCrab4,P1H2)-ValueWhen(BullCrab4,V1L2))*CDmax AND
HighestSince(BullCrab4,H) <= ValueWhen(BullCrab4,P1H1 ) AND
LowestSince(bullGartley4,L)==L, True,False);
BullCrab = BullCrab AND LowestSince(BullCrab4,L) < ValueWhen(BullCrab4,V1L2);


BullButterfly = IIf(LowestSince(BullButterfly4,L) < ValueWhen(BullButterfly4,P1H2)-(ValueWhen(BullButterfly4,P1H2)-ValueWhen(BullButterfly4,V1L2))*BtDMin AND
LowestSince(BullButterfly4,L) > ValueWhen(BullButterfly4,P1H2)-(ValueWhen(BullButterfly4,P1H2)-ValueWhen(BullButterfly4,V1L2))*BtDmax AND
HighestSince(BullButterfly4,H) <= ValueWhen(BullButterfly4,P1H1 ) AND
LowestSince(bullButterfly4,L)==L, True,False);
BullButterfly = BullButterfly AND LowestSince(BullButterfly4,L) < ValueWhen(BullButterfly4,V1L2);// to remove redumbdent lines

BullHar4 = BullGartley4 OR BullButterfly4 OR BullBat4 OR BullCrab4 ;
BullHar = BullGartley OR BullButterfly OR BullBat OR BullCrab ;

Point4 = IIf(BullHar,ValueWhen(BullHar4,bi),Null);
BullHar = IIf(BullHar, IIf(Point4 == ValueWhen(BullHar,point4,0) AND ValueWhen(BullHar,bi,0) > bi ,False,BullHar),BullHar);

X = ValueWhen(BullHar4,V1L2);
Xbar = ValueWhen(BullHar4,V1Bar2);
A = ValueWhen(BullHar4,P1H2);
Abar = ValueWhen(BullHar4,P1bar2);
B = ValueWhen(BullHar4,V1L1);
Bbar = ValueWhen(BullHar4,V1bar1);
C1 = ValueWhen(BullHar4,P1H1);
C1bar = ValueWhen(BullHar4,P1bar1);
D = ValueWhen(BullHar,L);
Dbar = ValueWhen(BullHar,bi);
ABdXA = (A-B)/(A-X);
BCdAB = (C1-B)/(A-B);
ADdXA = (A-D)/(A-X);
BCdCD = (C1-D)/(C1-B);

PlotPattern = Dbar > C1bar;
if(LastValue(PlotPattern) AND bu)
{
Plot( LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Abar),LastValue(A)),"",colorB lue,styleThick);
Plot(LineArray(LastValue(Abar),LastValue(A),LastValue(Bbar),LastValue(B)),"",c olorBlue,styleThick);
Plot(LineArray(LastValue(Bbar),LastValue(B),LastValue(C1bar),LastValue(C1)),"" ,colorBlue,styleThick);
Plot(LineArray(LastValue(C1bar),LastValue(C1),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"" ,colorBlue,styleThick);
Plot(LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Bbar),LastValue(B)),"",c olorBlue,styleDashed);
Plot(LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Abar),LastValue(A)),"",c olorBlue,styleThick);
Plot(LineArray(LastValue(Abar),LastValue(A),LastValue(C1bar),LastValue(C1)),"" ,colorBlue,styleDashed);
Plot(LineArray(LastValue(Bbar),LastValue(B),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",c olorBlue,styleDashed);
Plot(LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",c olorBlue,styleDashed);

PlotText(NumToStr(LastValue(ABdXA),1.2),(LastValue(Bbar)+LastValue(Xbar))/2,(LastValue(B)+LastValue(X))/2,colorBlue);
PlotText(NumToStr(LastValue(BCdAB),1.2),(LastValue(C1bar)+LastValue(Abar))/2,(LastValue(C1)+LastValue(A))/2,colorBlue);
PlotText(NumToStr(LastValue(ADdXA),1.2) ,(LastValue(Dbar)+LastValue(Xbar))/2,(LastValue(D)+LastValue(X))/2,colorBlue);
PlotText(NumToStr(LastValue(BCdCD),1.2),(LastValue(Bbar)+LastValue(Dbar))/2,(LastValue(B)+LastValue(D))/2,colorBlue);
}

// Bearish Patterns

PTvalid = (V1Bar1 > P1Bar1 AND P1Bar1 > V1Bar2 AND V1Bar2 > P1Bar2) AND V1;

// Swing 4

BearGartley4 = PTvalid AND (P1H1-V1L2)/(P1H2-V1L2) > GBmin AND (P1H1-V1L2)/(P1H2-V1L2) < GBmax AND
(P1H1-V1L1)/(P1H1-V1L2) > GCmin AND (P1H1-V1L1)/(P1H1-V1L2) < GCmax;

BearBat4 = PTvalid AND (P1H1-V1L2)/(P1H2-V1L2) > BatBmin AND (P1H1-V1L2)/(P1H2-V1L2) < BatBmax AND
(P1H1-V1L1)/(P1H1-V1L2) > BatCmin AND (P1H1-V1L1)/(P1H1-V1L2) < BatCmax;

BearButterfly4 = PTvalid AND (P1H1-V1L2)/(P1H2-V1L2) > BtBmin AND (P1H1-V1L2)/(P1H2-V1L2) < BtBmax AND
(P1H1-V1L1)/(P1H1-V1L2) > BtCmin AND (P1H1-V1L1)/(P1H1-V1L2) < BtCmax;

BearCrab4 = PTvalid AND (P1H1-V1L2)/(P1H2-V1L2) > CBmin AND (P1H1-V1L2)/(P1H2-V1L2) < CBmax AND
(P1H1-V1L1)/(P1H1-V1L2) > CCmin AND (P1H1-V1L1)/(P1H1-V1L2) < CCmax;

// Poin D

BearGartley = IIf(HighestSince(bearGartley4,H) > ValueWhen(BearGartley4,V1L2) + (ValueWhen(BearGartley4,P1H2) - ValueWhen(BearGartley4,V1L2))*GDmin AND
HighestSince(bearGartley4,H) < ValueWhen(BearGartley4,V1L2) + (ValueWhen(BearGartley4,P1H2) - ValueWhen(BearGartley4,V1L2))*GDMax AND
LowestSince(BearGartley4,L) >= ValueWhen(BearGartley4,V1L1 ) AND
HighestSince(BearGartley4,H) == H, True, False);
BearGartley = BearGartley AND HighestSince(BearGartley4,H) > ValueWhen(BearGartley4,P1H1);

BearBat = IIf((HighestSince(BearBat4,H) > ValueWhen(BearBat4,V1L2) + (ValueWhen(BearBat4,P1H2) - ValueWhen(BearBat4,V1L2))*BatDmin AND
HighestSince(BearBat4,H) < ValueWhen(BearBat4,V1L2) + (ValueWhen(BearBat4,P1H2) - ValueWhen(BearBat4,V1L2))*BatDMax AND
LowestSince(BearBat4,L) >= ValueWhen(BearBat4,V1L1 ) AND
HighestSince(BearBat4,H) == H), True, False);
BearBat = BearBat AND HighestSince(BearBat4,H) > ValueWhen(BearBat4,P1H1);

BearButterfly = IIf(HighestSince(BearButterfly4,H) > ValueWhen(BearButterfly4,V1L2) + (ValueWhen(BearButterfly4,P1H2) - ValueWhen(BearButterfly4,V1L2))*BtDmin AND
HighestSince(BearButterfly4,H) < ValueWhen(BearButterfly4,V1L2) + (ValueWhen(BearButterfly4,P1H2) - ValueWhen(BearButterfly4,V1L2))*BtDMax AND
LowestSince(BearButterfly4,L) >= ValueWhen(BearButterfly4,V1L1 ) AND
HighestSince(BearButterfly4,H) == H, True, False);
BearButterfly = BearButterfly AND HighestSince(BearButterfly4,H) > ValueWhen(BearButterfly4,P1H2);

BearCrab = IIf(HighestSince(BearCrab4,H) > ValueWhen(BearCrab4,V1L2) + (ValueWhen(BearCrab4,P1H2) - ValueWhen(BearCrab4,V1L2))*CDmin AND
HighestSince(BearCrab4,H) < ValueWhen(BearCrab4,V1L2) + (ValueWhen(BearCrab4,P1H2) - ValueWhen(BearCrab4,V1L2))*CDMax AND
LowestSince(BearCrab4,L) >= ValueWhen(BearCrab4,V1L1 ) AND
HighestSince(BearCrab4,H) == H, True, False);
BearCrab =BearCrab AND HighestSince(BearCrab4,H) > ValueWhen(BearCrab4,P1H2);


BearHar4 = BearGartley4 OR BearButterfly4 OR BearBat4 OR BearCrab4 ;
BearHar = BearGartley OR BearButterfly OR BearBat OR BearCrab ;

Point4 = IIf(BearHar,ValueWhen(BearHar4,bi),Null);
BearHar = IIf(BearHar, IIf(Point4 == ValueWhen(BearHar,point4,0) AND ValueWhen(BearHar,bi,0) > bi ,False,BearHar),BearHar);

X = ValueWhen(BearHar4,P1H2);
Xbar = ValueWhen(BearHar4,P1Bar2);
A = ValueWhen(BearHar4,V1L2);
Abar = ValueWhen( BearHar4,V1bar2);
B = ValueWhen(BearHar4,P1H1);
Bbar = ValueWhen(BearHar4,P1bar1);
C1 = ValueWhen(BearHar4,V1L1);
C1bar = ValueWhen(BearHar4,V1bar1);
D = ValueWhen(BearHar,H);
Dbar = ValueWhen(BearHar,bi);

ABdXA = (B-A)/(X-A);
BCdAB = (B-C1)/(B-A);
ADdXA = (D-A)/(X-A);
BCdCD = (D-C1)/(B-C1);

PlotPattern = Dbar > C1bar;

if(LastValue(Plotpattern) AND be)

{
Plot( LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Abar),LastValue(A)),"",colorR ed,styleThick);
Plot(LineArray(LastValue(Abar),LastValue(A),LastValue(Bbar),LastValue(B)),"",c olorRed,styleThick);
Plot(LineArray(LastValue(Bbar),LastValue(B),LastValue(C1bar),LastValue(C1)),"" ,colorRed,styleThick);
Plot(LineArray(LastValue(C1bar),LastValue(C1),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"" ,colorRed,styleThick);
Plot(LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Bbar),LastValue(B)),"",c olorRed,styleDashed);
Plot(LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Abar),LastValue(A)),"",c olorRed,styleThick);
Plot(LineArray(LastValue(Abar),LastValue(A),LastValue(C1bar),LastValue(C1)),"" ,colorRed,styleDashed);
Plot(LineArray(LastValue(Bbar),LastValue(B),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",c olorRed,styleDashed);
Plot(LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",c olorRed,styleDashed);

PlotText(NumToStr(LastValue(ABdXA),1.2),(LastValue(Bbar)+LastValue(Xbar))/2,(LastValue(B)+LastValue(X))/2,colorRed);
PlotText(NumToStr(LastValue(BCdAB),1.2),(LastValue(C1bar)+LastValue(Abar))/2,(LastValue(C1)+LastValue(A))/2,colorRed);
PlotText(NumToStr(LastValue(BCdCD),1.2) ,(LastValue(Dbar)+LastValue(Bbar))/2,(LastValue(D)+LastValue(B))/2,colorRed);
PlotText(NumToStr(LastValue(ADdXA),1.2) ,(LastValue(Dbar)+LastValue(Xbar))/2,(LastValue(D)+LastValue(X))/2,colorRed);

}

LatPattern = bullHar OR bearHar;
Lastpattern = LastValue(ValueWhen(LatPattern,IIf(BullGartley,1,IIf(BearGartley,-1,IIf(BullBat,2,IIf(BearBat,-2,
IIf(BullButterfly,3,IIf(BearButterfly,-3,IIf(BullCrab,4,IIf(BearCrab,-4,Null))))))))));
PatternName = WriteIf(LastPattern == 1,"Bullish Gartley",WriteIf(LastPattern == -1,"Bearish Gartley",WriteIf(LastPattern == 2,"Bullish Bat",
WriteIf(LastPattern == -2,"Bearish Bat",WriteIf(LastPattern == 3,"Bullish Butterfly",WriteIf(LastPattern == -3,"Bearish Butterfly",
WriteIf(LastPattern == 4,"Bullish Crab",WriteIf(LastPattern == -4,"Bearish Crab","None"))))))));


plotFractals = ParamToggle("Plot Fractals","Off|On",0);
if(PlotFractals)
{
PlotShapes(shapeSmallCircle*P1,colorRed,0,H,10);
PlotShapes(shapeSmallCircle*V1,colorBlue,O,L,-10);
}

GfxSetTextColor(IIf(LastPattern > 0, colorGreen,colorRed));
GfxTextOut("Last Pattern : " + PatternName,0,20);

Filter = BullHar OR BearHar;
Bull = BullHar; Bear = BearHar;
Color = IIf(Bull,colorGreen,colorRed);
AddColumn(IIf(Bull,1,IIf(Bear,-1,Null)),"Pattern",1.0,colorWhite,Color);

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


في الختام لاتنسوني من دعائكم وبالتوفيق للجميع

الموضوع الأصلي : اضغط هنا    ||   المصدر : منتدى هوامير البورصة السعودية


رد مع اقتباس
 
 

قديم 15-10-2019, 01:28 PM
  المشاركه #2

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jan 2017
المشاركات: 35
bohaneen11 غير متواجد حالياً  

رد: كاشف أنماط الهارمونيك Gartley, Bat, Butterfly and Crab أيمي بروكر


مشكور اخوي بس للاسف توجد فيها اخطاء ماضبطت معايا
اذا ممكن ترسلها على ايميلي (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
اكون شاكر لك عزيزيرد مع اقتباس
قديم 15-10-2019, 03:15 PM
  المشاركه #3

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jun 2019
المشاركات: 253
salehtrade غير متواجد حالياً  

رد: كاشف أنماط الهارمونيك Gartley, Bat, Butterfly and Crab أيمي بروكر


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bohaneen11 مشاهدة المشاركة
مشكور اخوي بس للاسف توجد فيها اخطاء ماضبطت معايا
اذا ممكن ترسلها على ايميلي (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
اكون شاكر لك عزيزي
أتوقع الأخطاء حصلت بسبب النسخ وأصبحت معكوسة بعض الشي لاكن أبشر برجع أنسخها بالكامل بدون فواصلرد مع اقتباس
قديم 15-10-2019, 03:37 PM
  المشاركه #4

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jun 2019
المشاركات: 253
salehtrade غير متواجد حالياً  

رد: كاشف أنماط الهارمونيك Gartley, Bat, Butterfly and Crab أيمي بروكر


_SECTION_BEGIN("Price");
SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
_N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
Plot( C, "Close", ParamColor("Color", colorBlack ), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() );
_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN("Gartley");

GBmin = Param("Swing B Min.",0.55,0.3,1,0.01);
GBmax = Param("Swing B Max.",0.72,0.4,1,0.01);
GCmin = Param("Swing C Min.",0.38,0.3,1.27,0.01);
GCmax = Param("Swing C Max.",1.0,0.4,1.27,0.01);
GDmin = Param("Swing D Min.(XA)",0.55,0.3,1,0.01);
GDmax = Param("Swing D Max.(XA)",1.0,0.4,1.0,0.01);

_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN("Bat");

BatBmin = Param("Swing B Min.",0.38,0.3,1,0.01);
BatBmax = Param("Swing B Max.",0.55,0.4,1,0.01);
BatCmin = Param("Swing C Min.",0.38,0.3,1.62,0.01);
BatCmax = Param("Swing C Max.",1.27,0.4,1.62,0.01);
BatDmin = Param("Swing D Min.(XA)",0.5,0.3,1,0.01);
BatDmax = Param("Swing D Max.(XA)",1.0,0.4,1.0,0.01);

_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN("Butterfly");

BtBmin = Param("Swing B Min.",0.55,0.3,1,0.01);
BtBmax = Param("Swing B Max.",0.9,0.4,1,0.01);
BtCmin = Param("Swing C Min.",0.38,0.3,1.62,0.01);
BtCmax = Param("Swing C Max.",1.27,0.4,1.62,0.01);
BtDmin = Param("Swing D Min.(XA)",1,1,1.8,0.01);
BtDmax = Param("Swing D Max.(XA)",1.38,1,1.8,0.01);

_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN("Crab");

CBmin = Param("Swing B Min.",0.38,0.3,1,0.01);
CBmax = Param("Swing B Max.",0.65,0.4,1,0.01);
CCmin = Param("Swing C Min.",0.38,0.3,1.62,0.01);
CCmax = Param("Swing C Max.",1.270,0.4,1.62,0.01);
CDmin = Param("Swing D Min.(XA)",1.25,1,1.8,0.01);
CDmax = Param("Swing D Max.(XA)",1.8,1,2,0.01);

_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN("Patterns");

strength = Param("Strength",5,2,15,1);
bu = ParamToggle("Bullish Pattern","Off|On",1);
be = ParamToggle("Bearish Pattern","Off|On",1);

bi = Cum(1)-1;

function GetTop(bars)
{
Top = H == HHV(H,2*bars) AND Ref(HHV(H,bars),bars) < H;
Top = Top AND LastValue(bi)-ValueWhen(Top,bi) > bars;
return Top;
}

function GetValley(bars)
{
Valley = L == LLV(L,2*bars) AND Ref(LLV(L,bars),bars) > L;
Valley = Valley AND LastValue(bi)-ValueWhen(Valley,bi) > bars;
return Valley;
}


// Build fractals array

P1 = GetTop(strength);
V1 = GetValley(Strength);

P1 = IIf(P1,IIf(ValueWhen(P1,bi,2) < ValueWhen(V1,bi),P1,IIf(ValueWhen(P1,H,2) > H,False,P1)),P1);
//P1 = IIf(P1 AND ValueWhen(P1,bi,0) > bi,IIf(ValueWhen(P1,bi,0) < ValueWhen(V1,bi,0),IIf(ValueWhen(P1,H,0) >= H,False,P1),P1),P1);
P1 = IIf(P1 AND ValueWhen(P1,bi,0) > bi AND NOT(ValueWhen(V1,bi,0) > 0 AND ValueWhen(V1,bi,0)<ValueWhen(P1,bi,0)),IIf(ValueWhen(P1,H)<=ValueWhen(P1,H,0), False,P1),P1);


V1 = IIf(V1,IIf(ValueWhen(V1,bi,2) < ValueWhen(P1,bi),V1,IIf(ValueWhen(V1,L,2)<L,False,V1)),V1);
//V1 = IIf(V1 AND ValueWhen(V1,bi,0) > bi ,IIf(ValueWhen(V1,bi,0) < ValueWhen(P1,bi,0),IIf(ValueWhen(V1,L,0) <= L, False,V1),V1),V1);
V1 = IIf(V1 AND ValueWhen(V1,bi,0) > bi AND NOT(ValueWhen(P1,bi,0) > bi AND ValueWhen(P1,bi,0)<ValueWhen(V1,bi,0)) , IIf(ValueWhen(V1,L)>=ValueWhen(V1,L,0),False,V1),V1);


P1H1 = ValueWhen(P1,H);
P1Bar1 = ValueWhen(P1,bi);
P1H2 = ValueWhen(P1,H,2);
P1Bar2 = ValueWhen(P1,bi,2);
V1L1 = ValueWhen(V1,L);
V1Bar1 = ValueWhen(V1,bi);
V1L2 = ValueWhen(V1,L,2);
V1Bar2 = ValueWhen(V1,bi,2);


//Bullish Patterns

PTvalid = (P1Bar1 > V1Bar1 AND V1Bar1 > P1Bar2 AND P1bar2 > V1Bar2) AND P1; // Peaks and troughs are in order

// 4 swings of developing Gartley/Bat etc.

BullGartley4 = PTvalid AND (P1H2-V1L1)/(P1H2-V1L2) > GBmin AND (P1H2-V1L1)/(P1H2-V1L2) < GBmax
AND (P1H1-V1L1)/(P1H2-V1L1) > GCMin AND (P1H1-V1L1)/(P1H2-V1L1) < GCMax;

BullBat4 = PTvalid AND (P1H2-V1L1)/(P1H2-V1L2) > BatBmin AND (P1H2-V1L1)/(P1H2-V1L2) < BatBmax
AND (P1H1-V1L1)/(P1H2-V1L1) > BatCMin AND (P1H1-V1L1)/(P1H2-V1L1) < BatCMax;

BullButterfly4 = PTvalid AND (P1H2-V1L1)/(P1H2-V1L2) > BtBmin AND (P1H2-V1L1)/(P1H2-V1L2) < BtBMax
AND (P1H1-V1L1)/(P1H2-V1L1) > BtCmin AND (P1H1-V1L1)/(P1H2-V1L1) < BtCmax;

BullCrab4 = PTvalid AND (P1H2-V1L1)/(P1H2-V1L2) >CBmin AND (P1H2-V1L1)/(P1H2-V1L2) < CBmax
AND (P1H1-V1L1)/(P1H2-V1L1) > CCmin AND (P1H1-V1L1)/(P1H2-V1L1) < CCmax;


// Bullish Gartley/Bat found. D retacement level is not evaluated

BullGartley = IIf(LowestSince(BullGartley4,L) < ValueWhen(BullGartley4,P1H2)-(ValueWhen(BullGartley4,P1H2)-ValueWhen(BullGartley4,V1L2))*GDmin AND
LowestSince(bullGartley4,L) > ValueWhen(BullGartley4,P1H2)-(ValueWhen(BullGartley4,P1H2)-ValueWhen(BullGartley4,V1L2))*GDmax AND
HighestSince(BullGartley4,H) <= ValueWhen(BullGartley4,P1H1 ) AND
LowestSince(bullGartley4,L)==L, True,False);
BullGartley = BullGartley AND LowestSince(BullGartley4,L) < ValueWhen(BullGartley4,V1L1);

BullBat = IIf(LowestSince(BullBat4,L) < ValueWhen(BullBat4,P1H2)-(ValueWhen(BullBat4,P1H2)-ValueWhen(BullBat4,V1L2))*BatDmin AND
LowestSince(BullBat4,L) > ValueWhen(BullBat4,P1H2)-(ValueWhen(BullBat4,P1H2)-ValueWhen(BullBat4,V1L2))*BatDmax AND
HighestSince(BullBat4,H) <= ValueWhen(BullBat4,P1H1 ) AND
LowestSince(BullBat4,L)==L, True,False);
BullBat = BullBat AND LowestSince(BullCrab4,L) < ValueWhen(BullCrab4,V1L1);


BullCrab = IIf(LowestSince(BullCrab4,L) < ValueWhen(BullCrab4,P1H2)-(ValueWhen(BullCrab4,P1H2)-ValueWhen(BullCrab4,V1L2))*CDmin AND
LowestSince(BullCrab4,L) > ValueWhen(BullCrab4,P1H2)-(ValueWhen(BullCrab4,P1H2)-ValueWhen(BullCrab4,V1L2))*CDmax AND
HighestSince(BullCrab4,H) <= ValueWhen(BullCrab4,P1H1 ) AND
LowestSince(bullGartley4,L)==L, True,False);
BullCrab = BullCrab AND LowestSince(BullCrab4,L) < ValueWhen(BullCrab4,V1L2);


BullButterfly = IIf(LowestSince(BullButterfly4,L) < ValueWhen(BullButterfly4,P1H2)-(ValueWhen(BullButterfly4,P1H2)-ValueWhen(BullButterfly4,V1L2))*BtDMin AND
LowestSince(BullButterfly4,L) > ValueWhen(BullButterfly4,P1H2)-(ValueWhen(BullButterfly4,P1H2)-ValueWhen(BullButterfly4,V1L2))*BtDmax AND
HighestSince(BullButterfly4,H) <= ValueWhen(BullButterfly4,P1H1 ) AND
LowestSince(bullButterfly4,L)==L, True,False);
BullButterfly = BullButterfly AND LowestSince(BullButterfly4,L) < ValueWhen(BullButterfly4,V1L2);// to remove redumbdent lines

BullHar4 = BullGartley4 OR BullButterfly4 OR BullBat4 OR BullCrab4 ;
BullHar = BullGartley OR BullButterfly OR BullBat OR BullCrab ;

Point4 = IIf(BullHar,ValueWhen(BullHar4,bi),Null);
BullHar = IIf(BullHar, IIf(Point4 == ValueWhen(BullHar,point4,0) AND ValueWhen(BullHar,bi,0) > bi ,False,BullHar),BullHar);

X = ValueWhen(BullHar4,V1L2);
Xbar = ValueWhen(BullHar4,V1Bar2);
A = ValueWhen(BullHar4,P1H2);
Abar = ValueWhen(BullHar4,P1bar2);
B = ValueWhen(BullHar4,V1L1);
Bbar = ValueWhen(BullHar4,V1bar1);
C1 = ValueWhen(BullHar4,P1H1);
C1bar = ValueWhen(BullHar4,P1bar1);
D = ValueWhen(BullHar,L);
Dbar = ValueWhen(BullHar,bi);
ABdXA = (A-B)/(A-X);
BCdAB = (C1-B)/(A-B);
ADdXA = (A-D)/(A-X);
BCdCD = (C1-D)/(C1-B);

PlotPattern = Dbar > C1bar;
if(LastValue(PlotPattern) AND bu)
{
Plot( LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Abar),LastValue(A)),"",colorB lue,styleThick);
Plot(LineArray(LastValue(Abar),LastValue(A),LastValue(Bbar),LastValue(B)),"",c olorBlue,styleThick);
Plot(LineArray(LastValue(Bbar),LastValue(B),LastValue(C1bar),LastValue(C1)),"" ,colorBlue,styleThick);
Plot(LineArray(LastValue(C1bar),LastValue(C1),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"" ,colorBlue,styleThick);
Plot(LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Bbar),LastValue(B)),"",c olorBlue,styleDashed);
Plot(LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Abar),LastValue(A)),"",c olorBlue,styleThick);
Plot(LineArray(LastValue(Abar),LastValue(A),LastValue(C1bar),LastValue(C1)),"" ,colorBlue,styleDashed);
Plot(LineArray(LastValue(Bbar),LastValue(B),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",c olorBlue,styleDashed);
Plot(LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",c olorBlue,styleDashed);

PlotText(NumToStr(LastValue(ABdXA),1.2),(LastValue(Bbar)+LastValue(Xbar))/2,(LastValue(B)+LastValue(X))/2,colorBlue);
PlotText(NumToStr(LastValue(BCdAB),1.2),(LastValue(C1bar)+LastValue(Abar))/2,(LastValue(C1)+LastValue(A))/2,colorBlue);
PlotText(NumToStr(LastValue(ADdXA),1.2) ,(LastValue(Dbar)+LastValue(Xbar))/2,(LastValue(D)+LastValue(X))/2,colorBlue);
PlotText(NumToStr(LastValue(BCdCD),1.2),(LastValue(Bbar)+LastValue(Dbar))/2,(LastValue(B)+LastValue(D))/2,colorBlue);
}

// Bearish Patterns

PTvalid = (V1Bar1 > P1Bar1 AND P1Bar1 > V1Bar2 AND V1Bar2 > P1Bar2) AND V1;

// Swing 4

BearGartley4 = PTvalid AND (P1H1-V1L2)/(P1H2-V1L2) > GBmin AND (P1H1-V1L2)/(P1H2-V1L2) < GBmax AND
(P1H1-V1L1)/(P1H1-V1L2) > GCmin AND (P1H1-V1L1)/(P1H1-V1L2) < GCmax;

BearBat4 = PTvalid AND (P1H1-V1L2)/(P1H2-V1L2) > BatBmin AND (P1H1-V1L2)/(P1H2-V1L2) < BatBmax AND
(P1H1-V1L1)/(P1H1-V1L2) > BatCmin AND (P1H1-V1L1)/(P1H1-V1L2) < BatCmax;

BearButterfly4 = PTvalid AND (P1H1-V1L2)/(P1H2-V1L2) > BtBmin AND (P1H1-V1L2)/(P1H2-V1L2) < BtBmax AND
(P1H1-V1L1)/(P1H1-V1L2) > BtCmin AND (P1H1-V1L1)/(P1H1-V1L2) < BtCmax;

BearCrab4 = PTvalid AND (P1H1-V1L2)/(P1H2-V1L2) > CBmin AND (P1H1-V1L2)/(P1H2-V1L2) < CBmax AND
(P1H1-V1L1)/(P1H1-V1L2) > CCmin AND (P1H1-V1L1)/(P1H1-V1L2) < CCmax;

Poin D //

BearGartley = IIf(HighestSince(bearGartley4,H) > ValueWhen(BearGartley4,V1L2) + (ValueWhen(BearGartley4,P1H2) - ValueWhen(BearGartley4,V1L2))*GDmin AND
HighestSince(bearGartley4,H) < ValueWhen(BearGartley4,V1L2) + (ValueWhen(BearGartley4,P1H2) - ValueWhen(BearGartley4,V1L2))*GDMax AND
LowestSince(BearGartley4,L) >= ValueWhen(BearGartley4,V1L1 ) AND
HighestSince(BearGartley4,H) == H, True, False);
BearGartley = BearGartley AND HighestSince(BearGartley4,H) > ValueWhen(BearGartley4,P1H1);

BearBat = IIf((HighestSince(BearBat4,H) > ValueWhen(BearBat4,V1L2) + (ValueWhen(BearBat4,P1H2) - ValueWhen(BearBat4,V1L2))*BatDmin AND
HighestSince(BearBat4,H) < ValueWhen(BearBat4,V1L2) + (ValueWhen(BearBat4,P1H2) - ValueWhen(BearBat4,V1L2))*BatDMax AND
LowestSince(BearBat4,L) >= ValueWhen(BearBat4,V1L1 ) AND
HighestSince(BearBat4,H) == H), True, False);
BearBat = BearBat AND HighestSince(BearBat4,H) > ValueWhen(BearBat4,P1H1);

BearButterfly = IIf(HighestSince(BearButterfly4,H) > ValueWhen(BearButterfly4,V1L2) + (ValueWhen(BearButterfly4,P1H2) - ValueWhen(BearButterfly4,V1L2))*BtDmin AND
HighestSince(BearButterfly4,H) < ValueWhen(BearButterfly4,V1L2) + (ValueWhen(BearButterfly4,P1H2) - ValueWhen(BearButterfly4,V1L2))*BtDMax AND
LowestSince(BearButterfly4,L) >= ValueWhen(BearButterfly4,V1L1 ) AND
HighestSince(BearButterfly4,H) == H, True, False);
BearButterfly = BearButterfly AND HighestSince(BearButterfly4,H) > ValueWhen(BearButterfly4,P1H2);

BearCrab = IIf(HighestSince(BearCrab4,H) > ValueWhen(BearCrab4,V1L2) + (ValueWhen(BearCrab4,P1H2) - ValueWhen(BearCrab4,V1L2))*CDmin AND
HighestSince(BearCrab4,H) < ValueWhen(BearCrab4,V1L2) + (ValueWhen(BearCrab4,P1H2) - ValueWhen(BearCrab4,V1L2))*CDMax AND
LowestSince(BearCrab4,L) >= ValueWhen(BearCrab4,V1L1 ) AND
HighestSince(BearCrab4,H) == H, True, False);
BearCrab =BearCrab AND HighestSince(BearCrab4,H) > ValueWhen(BearCrab4,P1H2);


BearHar4 = BearGartley4 OR BearButterfly4 OR BearBat4 OR BearCrab4 ;
BearHar = BearGartley OR BearButterfly OR BearBat OR BearCrab ;

Point4 = IIf(BearHar,ValueWhen(BearHar4,bi),Null);
BearHar = IIf(BearHar, IIf(Point4 == ValueWhen(BearHar,point4,0) AND ValueWhen(BearHar,bi,0) > bi ,False,BearHar),BearHar);

X = ValueWhen(BearHar4,P1H2);
Xbar = ValueWhen(BearHar4,P1Bar2);
A = ValueWhen(BearHar4,V1L2);
Abar = ValueWhen( BearHar4,V1bar2);
B = ValueWhen(BearHar4,P1H1);
Bbar = ValueWhen(BearHar4,P1bar1);
C1 = ValueWhen(BearHar4,V1L1);
C1bar = ValueWhen(BearHar4,V1bar1);
D = ValueWhen(BearHar,H);
Dbar = ValueWhen(BearHar,bi);

ABdXA = (B-A)/(X-A);
BCdAB = (B-C1)/(B-A);
ADdXA = (D-A)/(X-A);
BCdCD = (D-C1)/(B-C1);

PlotPattern = Dbar > C1bar;

if(LastValue(Plotpattern) AND be)

{
Plot( LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Abar),LastValue(A)),"",colorR ed,styleThick);
Plot(LineArray(LastValue(Abar),LastValue(A),LastValue(Bbar),LastValue(B)),"",c olorRed,styleThick);
Plot(LineArray(LastValue(Bbar),LastValue(B),LastValue(C1bar),LastValue(C1)),"" ,colorRed,styleThick);
Plot(LineArray(LastValue(C1bar),LastValue(C1),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"" ,colorRed,styleThick);
Plot(LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Bbar),LastValue(B)),"",c olorRed,styleDashed);
Plot(LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Abar),LastValue(A)),"",c olorRed,styleThick);
Plot(LineArray(LastValue(Abar),LastValue(A),LastValue(C1bar),LastValue(C1)),"" ,colorRed,styleDashed);
Plot(LineArray(LastValue(Bbar),LastValue(B),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",c olorRed,styleDashed);
Plot(LineArray(LastValue(Xbar),LastValue(X),LastValue(Dbar),LastValue(D)),"",c olorRed,styleDashed);

PlotText(NumToStr(LastValue(ABdXA),1.2),(LastValue(Bbar)+LastValue(Xbar))/2,(LastValue(B)+LastValue(X))/2,colorRed);
PlotText(NumToStr(LastValue(BCdAB),1.2),(LastValue(C1bar)+LastValue(Abar))/2,(LastValue(C1)+LastValue(A))/2,colorRed);
PlotText(NumToStr(LastValue(BCdCD),1.2) ,(LastValue(Dbar)+LastValue(Bbar))/2,(LastValue(D)+LastValue(B))/2,colorRed);
PlotText(NumToStr(LastValue(ADdXA),1.2) ,(LastValue(Dbar)+LastValue(Xbar))/2,(LastValue(D)+LastValue(X))/2,colorRed);

}

LatPattern = bullHar OR bearHar;
Lastpattern = LastValue(ValueWhen(LatPattern,IIf(BullGartley,1,IIf(BearGartley,-1,IIf(BullBat,2,IIf(BearBat,-2,
IIf(BullButterfly,3,IIf(BearButterfly,-3,IIf(BullCrab,4,IIf(BearCrab,-4,Null))))))))));
PatternName = WriteIf(LastPattern == 1,"Bullish Gartley",WriteIf(LastPattern == -1,"Bearish Gartley",WriteIf(LastPattern == 2,"Bullish Bat",
WriteIf(LastPattern == -2,"Bearish Bat",WriteIf(LastPattern == 3,"Bullish Butterfly",WriteIf(LastPattern == -3,"Bearish Butterfly",
WriteIf(LastPattern == 4,"Bullish Crab",WriteIf(LastPattern == -4,"Bearish Crab","None"))))))));


plotFractals = ParamToggle("Plot Fractals","Off|On",0);
if(PlotFractals)
{
PlotShapes(shapeSmallCircle*P1,colorRed,0,H,10);
PlotShapes(shapeSmallCircle*V1,colorBlue,O,L,-10);
}

GfxSetTextColor(IIf(LastPattern > 0, colorGreen,colorRed));
GfxTextOut("Last Pattern : " + PatternName,0,20);

Filter = BullHar OR BearHar;
Bull = BullHar; Bear = BearHar;
Color = IIf(Bull,colorGreen,colorRed);
AddColumn(IIf(Bull,1,IIf(Bear,-1,Null)),"Pattern",1.0,colorWhite,Color);رد مع اقتباس
قديم 15-10-2019, 03:38 PM
  المشاركه #5

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jun 2019
المشاركات: 253
salehtrade غير متواجد حالياً  

رد: كاشف أنماط الهارمونيك Gartley, Bat, Butterfly and Crab أيمي بروكر


أتمنى هالمرة ماتكون فيه أخطاء


رد مع اقتباس
قديم 15-10-2019, 08:44 PM
  المشاركه #6

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jan 2017
المشاركات: 35
bohaneen11 غير متواجد حالياً  

رد: كاشف أنماط الهارمونيك Gartley, Bat, Butterfly and Crab أيمي بروكر


الله يعطيك العافيه تعبتك معايايا للاسف ماشتغلت


رد مع اقتباس
قديم 19-10-2019, 08:08 PM
  المشاركه #7

ابو محمد

تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 11,726
تراحــــــيب غير متواجد حالياً  

رد: كاشف أنماط الهارمونيك Gartley, Bat, Butterfly and Crab أيمي بروكر


اذا بغيت وجع الراس والضياع عليك بالايمي بروكر


رد مع اقتباس
قديم 21-10-2019, 01:42 PM
  المشاركه #8

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jan 2017
المشاركات: 35
bohaneen11 غير متواجد حالياً  

رد: كاشف أنماط الهارمونيك Gartley, Bat, Butterfly and Crab أيمي بروكر


مع احترامي لك اخوي تراحيب هاذي وجه نظرك في البرنامج يمكن انت ماعرفت تستخدم البرنامج بالشكل الصحيح
انا عندي من افضل برامج التحليل الفني
وبالتوفيق للجميعرد مع اقتباس
قديم 21-10-2019, 10:45 PM
  المشاركه #9

ابو محمد

تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 11,726
تراحــــــيب غير متواجد حالياً  

رد: كاشف أنماط الهارمونيك Gartley, Bat, Butterfly and Crab أيمي بروكر


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bohaneen11 مشاهدة المشاركة
مع احترامي لك اخوي تراحيب هاذي وجه نظرك في البرنامج يمكن انت ماعرفت تستخدم البرنامج بالشكل الصحيح
انا عندي من افضل برامج التحليل الفني
وبالتوفيق للجميع
البرنامج كويس لو حددتلك معادله او معادلتين واكتفيت بها عيب البرنامج كثرة معادلاته التي تشوش عليك مخك البرنامج اعرفه مثل مااعرف نفسي لكن اقتنعت في الاخير انه لايصلح ليرد مع اقتباس
قديم 22-10-2019, 12:02 PM
  المشاركه #10

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Jun 2019
المشاركات: 253
salehtrade غير متواجد حالياً  

رد: كاشف أنماط الهارمونيك Gartley, Bat, Butterfly and Crab أيمي بروكر


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تراحــــــيب مشاهدة المشاركة
اذا بغيت وجع الراس والضياع عليك بالايمي بروكر
بالعكس مرتاح معه يكفي تقدر تسوي معادلات بكل سهولة وايضا له مجتمع كبير إذا حصلت لك مشكلة لاسمح الله تلاقي لها حلرد مع اقتباس
إضافة رد


مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أنماط, ميمي, butterfly, crab, الهارمونيك, بروكر, gartley, كاشف

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع06:40 PM