قديم 10-03-2015, 09:59 PM
  المشاركه #1761

كاتب قدير

تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 36,148
ابو غيداء غير متواجد حالياً  

رد: مشاكل وحلول ومعادلات الايمي بروكر +AmiBroker Pro

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nesa مشاهدة المشاركة
اخي ابو غيداء :

لا هنت ، اذا عندك الايمي بروكر 4.7 ..... تكفى ....

البرنامج كان عندي و ذهب بعد ما فرمتة الجهاز ......
اخي الكريم
فقدتها
ماعندي الا 5.40
رد مع اقتباس
 
 

قديم 15-03-2015, 09:11 PM
  المشاركه #1762

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 1,229
Nesa غير متواجد حالياً  

رد: مشاكل وحلول ومعادلات الايمي بروكر +AmiBroker Pro

تسلم اخي ابوغيداء ، لا هنت يا الغالي .

بحثت في المنتدي و عثرت على ايمي بروكر 5.2 مع الكراك .

ما نستغني عن خدماتك يا بعد حيي .
رد مع اقتباس
قديم 23-03-2015, 04:34 PM
  المشاركه #1763

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 4,411
advanced غير متواجد حالياً  

رد: مشاكل وحلول ومعادلات الايمي بروكر +AmiBroker Pro

ماهي الطريقة لجعل البرنامج يبحث على فاصل اللحظي الذي احدده

10 دقائق - 30 دقيقة - ساعة
بحثت لم اجد خيار التغيير
رد مع اقتباس
قديم 23-03-2015, 06:43 PM
  المشاركه #1764

كاتب مميز

تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 2,006
ابو حمـودي غير متواجد حالياً  

رد: مشاكل وحلول ومعادلات الايمي بروكر +AmiBroker Pro

اخواني مبرمجين او اللي فاهمين بالمعادلات للايمي بروكر
عندي هذه المعادله فضلا وليس امرا ابي عليها اضافه اذا ممكن
وهي سهم اخضر دخول عندما يغلق السهم او السعر طبعا الاغلاق اعلى من التنكن سن وسهم احمر او خروج عندما يغلق السهم تحت التنكن سن
(TenkanSen)

كود:
 
_SECTION_BEGIN("i");
/* ICHIMOKU CHART */
n1 = Param("E?è?îê?: ï??èî? 1",9,1,200,1); 
n2 = Param("E?è?îê?: ï??èî? 2",26,1,400,1); 
n3 = Param("E?è?îê?: ï??èî? 3",52,1,600,1); 
TenkanSen =(HHV(H,n1)+LLV(L,n1))/2; // Tenkan-sen (???êà?-???) – ??î ??????? ç?à÷??è? ???û çà ï??âûé ï?î?????îê â?????è (?àâ?à (high+low)/2, ??? high è low – ?àê?è??? è ?è?è??? çà ï??èî?). 
KijunSen =(HHV(H,n2)+LLV(L,n2))/2; // Kijun-sen (Eè????-???) – ??î ??????? ç?à÷??è? ???û çà â?î?îé ï?î?????îê. 
ChinkouSpan =Ref(C,-n2); // Chinkou Span (×èêî? ?ï??) - ???à çàê?û?è? ??ê?ù??î ?à?à, ??âè???à? ?àçà? ?à â?ëè÷è?? â?î?î?î â??????î?î è????âàëà. 
Cks = Close; // ??àôè÷??êèé Chinkou Span, ??âè? ?àçà? çà?÷?? î??è?îâêè. 
SenkouSpanA =Ref((KijunSen+TenkanSen)/2,-n2); // Senkou Span A (???êî? ?ï?? A) / Up Kumo - ?????è?à ?à???î??è? ????? Tenkan-sen è Kijun-sen, ??âè???î? âï???? ?à â?ëè÷è?? â?î?î?î â??????î?î è????âàëà. 
SpA =(KijunSen+TenkanSen)/2; // ??àôè÷??êèé Senkou Span A , ??âè? âï???? çà?÷?? î??è?îâêè. 
SenkouSpanB =Ref((HHV(H,n3)+LLV(L,n3))/2,-n2); // Senkou Span B (???êî? ?ï?? A) / Down Kumo - ??????? ç?à÷??è? ???û çà ????èé â??????îé è????âàë, ??âè???î? âï???? ?à â?ëè÷è?? â?î?î?î â??????î?î è????âàëà. 
SpB =(HHV(H,n3)+LLV(L,n3))/2; // ??àôè÷??êèé Senkou Span B, ??âè? âï???? çà?÷?? î??è?îâêè. 
DL = Ref( C, 25 );
 
Cond1 = Ref(Close > Max(SenkouSpanA,SenkouSpanB),-1); //???à âû?? î?ëàêà -- ?û÷ü? ?à???î??è? 
Cond2 = Ref(Close < Min(SenkouSpanA,SenkouSpanB),-1); //???à ?è?? î?ëàêà -- ???â??ü? ?à???î??è? 
Cond3 = Ref(Cross(TenkanSen,KijunSen),-1); //ï?????÷??è? ???êà? è Eè???? -- ?è??àë ?à ïîê?ïê? 
Cond4 = Ref(Cross(KijunSen,TenkanSen),-1); //ï?????÷??è? ???êà? è Eè???? -- ?è??àë ?à ï?î?à?? 
Cond5 = Ref(Cross(Close,ChinkouSpan ),-1); //ï?????÷??è? ×èêî? è ???û 
Cond6 = Ref(Cross(ChinkouSpan ,Close),-1); //ï?????÷??è? ×èêî? è ???û 
Cond7 = Ref(Cross (Close , Max(SenkouSpanA,SenkouSpanB)),-1); //???à âû?î?è? ââ??? èç î?ëàêà -- ?è??àë ?à ïîê?ïê? 
Cond8 = Ref(Cross ( Min(SenkouSpanA,SenkouSpanB), Close),-1); //???à âû?î?è? â?èç èç î?ëàêà -- ?è??àë ?à ï?î?à?? 
Cond9 = Close > TenkanSen AND TenkanSen > KijunSen AND KijunSen > Max(SenkouSpanA,SenkouSpanB); // ?è??àë ???? ëè?èé ââ??? 
Cond10= Close < TenkanSen AND TenkanSen < KijunSen AND KijunSen < Min(SenkouSpanA,SenkouSpanB); // ?è??àë ???? ëè?èé â?èç 
RemCond9=ExRem(Cond9,NOT Cond9); 
RemCond10=ExRem(Cond10,NOT Cond10); 
ColSenk =IIf (Cond1,colorGreen, IIf(Cond2,colorRed,colorLightGrey)); // çà?à?? ?â??, ??ëè ???à âû??/?è??/â????è î?ëàêà. 
Flat = TenkanSen == Ref(TenkanSen,-1) OR (NOT(Cond1) AND NOT(Cond2)) ; 
for( i = 0; i < BarCount; i++ ) //?à?ê?à?èâà?? ??????? ëè?è? è??èêà?î?à ïî âçàè?î?à?ïîëî???è? è ?àï?àâë??è? ?âè???è? TenkanSen, ???û è î?ëàêà. 
{ 
if (Flat[i]) 
ColTenk[i] = colorLightGrey; 
else 
{ 
if (Cond1[i] AND TenkanSen[i] > TenkanSen[i-1]) 
ColTenk[i] = colorGreen; 
if (Cond1[i] AND TenkanSen[i] < TenkanSen[i-1]) 
ColTenk[i] = colorRed; 
if (Cond2[i] AND TenkanSen[i] < TenkanSen[i-1]) 
ColTenk[i] = colorRed; 
if (Cond2[i] AND TenkanSen[i] > TenkanSen[i-1]) 
ColTenk[i] = colorGreen; 
} 
} 
 
AlertIf( Cond3 OR Cond4, "SOUND c:/WINDOWS/Media/notify.wav", "ï?????÷??è? ???êà? è Eè????",0,1+2+4+8); 
AlertIf( Cond5 OR Cond6, "SOUND c:/WINDOWS/Media/notify.wav", "ï?????÷??è? ×èêî? è ???û",0,1+2+4+8); 
AlertIf( Cond7 OR Cond8, "SOUND c:/WINDOWS/Media/notify.wav", "???à âû?î?è? èç î?ëàêà",0,1+2+4+8); 
AlertIf( RemCond9 OR RemCond10, "SOUND c:/WINDOWS/Media/notify.wav", "?è??àë ???? ëè?èé",0,1+2+4+8); 
//PlotShapes(IIf(Cond7, shapeSmallUpTriangle ,shapeNone),colorGreen,0,H,10); 
//PlotShapes(IIf(Cond8, shapeSmallDownTriangle ,shapeNone),colorRed,0,L,10); 
//PlotShapes(IIf(Cond3, shapeHollowSmallUpTriangle,shapeNone),colorGreen,0,H,12); 
//PlotShapes(IIf(Cond4, shapeHollowSmallDownTriangle ,shapeNone),colorRed,0,L,12); 
//PlotShapes(IIf(Cond5, shapeSmallCircle ,shapeNone),colorGreen,0,H,4); 
//PlotShapes(IIf(Cond6, shapeSmallCircle + shapePositionAbove ,shapeNone),colorRed,0,L,4); 
//PlotShapes(IIf(RemCond9 , shapeHollowSquare ,shapeNone),colorGreen,0,H,18); 
//PlotShapes(IIf(RemCond10, shapeHollowSquare + shapePositionAbove ,shapeNone),colorRed,0,L,18); 
//Plot (C,"Close",colorBlack,styleThick); 
Plot (C,"Bars",colorBlack,styleCandle); 
Plot (TenkanSen,"Tenkan-sen",colorRed); 
Plot (KijunSen, "Kijun-sen", colorBlue); 
Plot (Cks,"Chinkou Span",colorLime, style = styleLine,0,0,-n2); 
Plot (SpA,"SenkouSpanA",colorOrange,styleDashed,0,0,n2); 
Plot (SpB,"SenkouSpanB",colorViolet,styleDashed + styleThick,0,0,n2); 
PlotOHLC (SpA,SpA,SpB,SpB,"Cloud",IIf (SpA > SpB,colorPink,colorLavender),styleCloud, 10, 10, n2 ); 
above = IIf(KijunSen>SenkouSpanA AND TenkanSen>SenkouSpanB,1,0);
within = IIf(KijunSen>SenkouSpanA AND TenkanSen<SenkouSpanB,1,0);
below = IIf(TenkanSen<SenkouSpanA AND TenkanSen<SenkouSpanB,1,0);
Buy = Cross(TenkanSen,KijunSen) AND (DL>Close);
Sell = Cross(KijunSen,TenkanSen) AND (DL<KijunSen);
StrongBuy = Buy AND above;
MediumBuy = Buy AND within;
WeakBuy = Buy AND below;
StrongSell = Sell AND below;
MediumSell = Sell AND within;
WeakSell = Sell AND above;
IIf( (StrongBuy),PlotShapes(shapeUpTriangle*StrongBuy,colorGreen),0);
IIf( (MediumBuy),PlotShapes(shapeUpArrow*MediumBuy,colorGreen),0);
IIf( (WeakBuy),PlotShapes(shapeHollowUpArrow*WeakBuy,colorIndigo),0);
IIf( (StrongSell),PlotShapes(shapeDownTriangle*StrongSell,colorRed),0);
IIf( (MediumSell),PlotShapes(shapeDownArrow*MediumSell,colorRed),0);
IIf( (WeakSell),PlotShapes(shapeHollowDownArrow*WeakSell,colorBrown),0);
 
// ?î?èçî??àëü?à? ?â???à? è??èêà?î??à? ïîëî?à (ï?è???). 
 
Plot( 1, "Ribbon", ColTenk, styleOwnScale|styleArea|styleNoLabel, -2, 200 ); // è??è?è???? ôë?? ?à TenkanSen. 
Plot( 4, "Ribbon", ColSenk, styleOwnScale|styleArea|styleNoLabel, -1, 200 ); // è??è?è???? ïîëî???è? ???û î??î?è??ëü?î î?ëàêà
_SECTION_END();
رد مع اقتباس
قديم 30-03-2015, 09:25 PM
  المشاركه #1765

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 314
eze غير متواجد حالياً  

رد: مشاكل وحلول ومعادلات الايمي بروكر +AmiBroker Pro

أبوحمود بالأمكان إيضافة العبارات التالية إلى السكريبت:

up= Cross(C,KijunSen);
down= Cross(KijunSen,C);

PlotShapes(IIf( up, shapeUpArrow, shapeNone), colorBrightGreen,0,L,-20);
PlotShapes(IIf( down, shapeDownArrow, shapeNone), colorOrange,0,H,-20);


دمت بخير
رد مع اقتباس
قديم 31-03-2015, 12:13 PM
  المشاركه #1766

كاتب مميز

تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 2,006
ابو حمـودي غير متواجد حالياً  

رد: مشاكل وحلول ومعادلات الايمي بروكر +AmiBroker Pro

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eze مشاهدة المشاركة
أبوحمود بالأمكان إيضافة العبارات التالية إلى السكريبت:

Up= cross(c,kijunsen);
down= cross(kijunsen,c);

plotshapes(iif( up, shapeuparrow, shapenone), colorbrightgreen,0,l,-20);
plotshapes(iif( down, shapedownarrow, shapenone), colororange,0,h,-20);


دمت بخير
فضلا وليس امرا وين اضيفها ممكن تضيفها لي على المعادله في الاعلى
رد مع اقتباس
قديم 31-03-2015, 08:08 PM
  المشاركه #1767

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 314
eze غير متواجد حالياً  

رد: مشاكل وحلول ومعادلات الايمي بروكر +AmiBroker Pro


_SECTION_BEGIN("i");
/* ICHIMOKU CHART */
n1 = Param("E?è?îê?: ï??èî? 1",9,1,200,1);
n2 = Param("E?è?îê?: ï??èî? 2",26,1,400,1);
n3 = Param("E?è?îê?: ï??èî? 3",52,1,600,1);
TenkanSen =(HHV(H,n1)+LLV(L,n1))/2; // Tenkan-sen (???êà?-???) – ??î ??????? ç?à÷??è? ???û çà ï??âûé ï?î?????îê â?????è (?àâ?à (high+low)/2, ??? high è low – ?àê?è??? è ?è?è??? çà ï??èî?).
KijunSen =(HHV(H,n2)+LLV(L,n2))/2; // Kijun-sen (Eè????-???) – ??î ??????? ç?à÷??è? ???û çà â?î?îé ï?î?????îê.
ChinkouSpan =Ref(C,-n2); // Chinkou Span (×èêî? ?ï??) - ???à çàê?û?è? ??ê?ù??î ?à?à, ??âè???à? ?àçà? ?à â?ëè÷è?? â?î?î?î â??????î?î è????âàëà.
Cks = Close; // ??àôè÷??êèé Chinkou Span, ??âè? ?àçà? çà?÷?? î??è?îâêè.
SenkouSpanA =Ref((KijunSen+TenkanSen)/2,-n2); // Senkou Span A (???êî? ?ï?? A) / Up Kumo - ?????è?à ?à???î??è? ????? Tenkan-sen è Kijun-sen, ??âè???î? âï???? ?à â?ëè÷è?? â?î?î?î â??????î?î è????âàëà.
SpA =(KijunSen+TenkanSen)/2; // ??àôè÷??êèé Senkou Span A , ??âè? âï???? çà?÷?? î??è?îâêè.
SenkouSpanB =Ref((HHV(H,n3)+LLV(L,n3))/2,-n2); // Senkou Span B (???êî? ?ï?? A) / Down Kumo - ??????? ç?à÷??è? ???û çà ????èé â??????îé è????âàë, ??âè???î? âï???? ?à â?ëè÷è?? â?î?î?î â??????î?î è????âàëà.
SpB =(HHV(H,n3)+LLV(L,n3))/2; // ??àôè÷??êèé Senkou Span B, ??âè? âï???? çà?÷?? î??è?îâêè.
DL = Ref( C, 25 );

Cond1 = Ref(Close > Max(SenkouSpanA,SenkouSpanB),-1); //???à âû?? î?ëàêà -- ?û÷ü? ?à???î??è?
Cond2 = Ref(Close < Min(SenkouSpanA,SenkouSpanB),-1); //???à ?è?? î?ëàêà -- ???â??ü? ?à???î??è?
Cond3 = Ref(Cross(TenkanSen,KijunSen),-1); //ï?????÷??è? ???êà? è Eè???? -- ?è??àë ?à ïîê?ïê?
Cond4 = Ref(Cross(KijunSen,TenkanSen),-1); //ï?????÷??è? ???êà? è Eè???? -- ?è??àë ?à ï?î?à??
Cond5 = Ref(Cross(Close,ChinkouSpan ),-1); //ï?????÷??è? ×èêî? è ???û
Cond6 = Ref(Cross(ChinkouSpan ,Close),-1); //ï?????÷??è? ×èêî? è ???û
Cond7 = Ref(Cross (Close , Max(SenkouSpanA,SenkouSpanB)),-1); //???à âû?î?è? ââ??? èç î?ëàêà -- ?è??àë ?à ïîê?ïê?
Cond8 = Ref(Cross ( Min(SenkouSpanA,SenkouSpanB), Close),-1); //???à âû?î?è? â?èç èç î?ëàêà -- ?è??àë ?à ï?î?à??
Cond9 = Close > TenkanSen AND TenkanSen > KijunSen AND KijunSen > Max(SenkouSpanA,SenkouSpanB); // ?è??àë ???? ëè?èé ââ???
Cond10= Close < TenkanSen AND TenkanSen < KijunSen AND KijunSen < Min(SenkouSpanA,SenkouSpanB); // ?è??àë ???? ëè?èé â?èç
RemCond9=ExRem(Cond9,NOT Cond9);
RemCond10=ExRem(Cond10,NOT Cond10);
ColSenk =IIf (Cond1,colorGreen, IIf(Cond2,colorRed,colorLightGrey)); // çà?à?? ?â??, ??ëè ???à âû??/?è??/â????è î?ëàêà.
Flat = TenkanSen == Ref(TenkanSen,-1) OR (NOT(Cond1) AND NOT(Cond2)) ;
for( i = 0; i < BarCount; i++ ) //?à?ê?à?èâà?? ??????? ëè?è? è??èêà?î?à ïî âçàè?î?à?ïîëî???è? è ?àï?àâë??è? ?âè???è? TenkanSen, ???û è î?ëàêà.
{
if (Flat[i])
ColTenk[i] = colorLightGrey;
else
{
if (Cond1[i] AND TenkanSen[i] > TenkanSen[i-1])
ColTenk[i] = colorGreen;
if (Cond1[i] AND TenkanSen[i] < TenkanSen[i-1])
ColTenk[i] = colorRed;
if (Cond2[i] AND TenkanSen[i] < TenkanSen[i-1])
ColTenk[i] = colorRed;
if (Cond2[i] AND TenkanSen[i] > TenkanSen[i-1])
ColTenk[i] = colorGreen;
}
}

AlertIf( Cond3 OR Cond4, "SOUND c:/WINDOWS/Media/notify.wav", "ï?????÷??è? ???êà? è Eè????",0,1+2+4+8);
AlertIf( Cond5 OR Cond6, "SOUND c:/WINDOWS/Media/notify.wav", "ï?????÷??è? ×èêî? è ???û",0,1+2+4+8);
AlertIf( Cond7 OR Cond8, "SOUND c:/WINDOWS/Media/notify.wav", "???à âû?î?è? èç î?ëàêà",0,1+2+4+8);
AlertIf( RemCond9 OR RemCond10, "SOUND c:/WINDOWS/Media/notify.wav", "?è??àë ???? ëè?èé",0,1+2+4+8);
//PlotShapes(IIf(Cond7, shapeSmallUpTriangle ,shapeNone),colorGreen,0,H,10);
//PlotShapes(IIf(Cond8, shapeSmallDownTriangle ,shapeNone),colorRed,0,L,10);
//PlotShapes(IIf(Cond3, shapeHollowSmallUpTriangle,shapeNone),colorGreen,0,H,12);
//PlotShapes(IIf(Cond4, shapeHollowSmallDownTriangle ,shapeNone),colorRed,0,L,12);
//PlotShapes(IIf(Cond5, shapeSmallCircle ,shapeNone),colorGreen,0,H,4);
//PlotShapes(IIf(Cond6, shapeSmallCircle + shapePositionAbove ,shapeNone),colorRed,0,L,4);
//PlotShapes(IIf(RemCond9 , shapeHollowSquare ,shapeNone),colorGreen,0,H,18);
//PlotShapes(IIf(RemCond10, shapeHollowSquare + shapePositionAbove ,shapeNone),colorRed,0,L,18);
//Plot (C,"Close",colorBlack,styleThick);
Plot (C,"Bars",colorBlack,styleCandle);
Plot (TenkanSen,"Tenkan-sen",colorRed);
Plot (KijunSen, "Kijun-sen", colorBlue);
Plot (Cks,"Chinkou Span",colorLime, style = styleLine,0,0,-n2);
Plot (SpA,"SenkouSpanA",colorOrange,styleDashed,0,0,n2);
Plot (SpB,"SenkouSpanB",colorViolet,styleDashed + styleThick,0,0,n2);
PlotOHLC (SpA,SpA,SpB,SpB,"Cloud",IIf (SpA > SpB,colorPink,colorLavender),styleCloud, 10, 10, n2 );
above = IIf(KijunSen>SenkouSpanA AND TenkanSen>SenkouSpanB,1,0);
within = IIf(KijunSen>SenkouSpanA AND TenkanSen<SenkouSpanB,1,0);
below = IIf(TenkanSen<SenkouSpanA AND TenkanSen<SenkouSpanB,1,0);
Buy = Cross(TenkanSen,KijunSen) AND (DL>Close);
Sell = Cross(KijunSen,TenkanSen) AND (DL<KijunSen);
StrongBuy = Buy AND above;
MediumBuy = Buy AND within;
WeakBuy = Buy AND below;
StrongSell = Sell AND below;
MediumSell = Sell AND within;
WeakSell = Sell AND above;
IIf( (StrongBuy),PlotShapes(shapeUpTriangle*StrongBuy,colorGreen),0);
IIf( (MediumBuy),PlotShapes(shapeUpArrow*MediumBuy,colorGreen),0);
IIf( (WeakBuy),PlotShapes(shapeHollowUpArrow*WeakBuy,colorIndigo),0);
IIf( (StrongSell),PlotShapes(shapeDownTriangle*StrongSell,colorRed),0);
IIf( (MediumSell),PlotShapes(shapeDownArrow*MediumSell,colorRed),0);
IIf( (WeakSell),PlotShapes(shapeHollowDownArrow*WeakSell,colorBrown),0);up= Cross(C,KijunSen);
down= Cross(KijunSen,C);

PlotShapes(IIf( up, shapeUpArrow, shapeNone), colorBrightGreen,0,L,-20);
PlotShapes(IIf( down, shapeDownArrow, shapeNone), colorOrange,0,H,-20);

Plot( 1, "Ribbon", ColTenk, styleOwnScale|styleArea|styleNoLabel, -2, 200 ); // è??è?è???? ôë?? ?à TenkanSen.
Plot( 4, "Ribbon", ColSenk, styleOwnScale|styleArea|styleNoLabel, -1, 200 ); // è??è?è???? ïîëî???è? ???û î??î?è??ëü?î î?ëàêà
_SECTION_END();

رد مع اقتباس
قديم 31-03-2015, 08:09 PM
  المشاركه #1768

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 314
eze غير متواجد حالياً  

رد: مشاكل وحلول ومعادلات الايمي بروكر +AmiBroker Pro

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eze مشاهدة المشاركة

_section_begin("i");
/* ichimoku chart */
n1 = param("e?è?îê?: ï??èî? 1",9,1,200,1);
n2 = param("e?è?îê?: ï??èî? 2",26,1,400,1);
n3 = param("e?è?îê?: ï??èî? 3",52,1,600,1);
tenkansen =(hhv(h,n1)+llv(l,n1))/2; // tenkan-sen (???êà?-???) – ??î ??????? ç?à÷??è? ???û çà ï??âûé ï?î?????îê â?????è (?àâ?à (high+low)/2, ??? High è low – ?àê?è??? è ?è?è??? çà ï??èî?).
Kijunsen =(hhv(h,n2)+llv(l,n2))/2; // kijun-sen (eè????-???) – ??î ??????? ç?à÷??è? ???û çà â?î?îé ï?î?????îê.
Chinkouspan =ref(c,-n2); // chinkou span (×èêî? ?ï??) - ???à çàê?û?è? ??ê?ù??î ?à?à, ??âè???à? ?àçà? ?à â?ëè÷è?? â?î?î?î â??????î?î è????âàëà.
Cks = close; // ??àôè÷??êèé chinkou span, ??âè? ?àçà? çà?÷?? î??è?îâêè.
Senkouspana =ref((kijunsen+tenkansen)/2,-n2); // senkou span a (???êî? ?ï?? A) / up kumo - ?????è?à ?à???î??è? ????? Tenkan-sen è kijun-sen, ??âè???î? âï???? ?à â?ëè÷è?? â?î?î?î â??????î?î è????âàëà.
Spa =(kijunsen+tenkansen)/2; // ??àôè÷??êèé senkou span a , ??âè? âï???? çà?÷?? î??è?îâêè.
Senkouspanb =ref((hhv(h,n3)+llv(l,n3))/2,-n2); // senkou span b (???êî? ?ï?? A) / down kumo - ??????? ç?à÷??è? ???û çà ????èé â??????îé è????âàë, ??âè???î? âï???? ?à â?ëè÷è?? â?î?î?î â??????î?î è????âàëà.
Spb =(hhv(h,n3)+llv(l,n3))/2; // ??àôè÷??êèé senkou span b, ??âè? âï???? çà?÷?? î??è?îâêè.
Dl = ref( c, 25 );

cond1 = ref(close > max(senkouspana,senkouspanb),-1); //???à âû?? î?ëàêà -- ?û÷ü? ?à???î??è?
Cond2 = ref(close < min(senkouspana,senkouspanb),-1); //???à ?è?? î?ëàêà -- ???â??ü? ?à???î??è?
Cond3 = ref(cross(tenkansen,kijunsen),-1); //ï?????÷??è? ???êà? è eè???? -- ?è??àë ?à ïîê?ïê?
Cond4 = ref(cross(kijunsen,tenkansen),-1); //ï?????÷??è? ???êà? è eè???? -- ?è??àë ?à ï?î?à??
Cond5 = ref(cross(close,chinkouspan ),-1); //ï?????÷??è? ×èêî? è ???û
cond6 = ref(cross(chinkouspan ,close),-1); //ï?????÷??è? ×èêî? è ???û
cond7 = ref(cross (close , max(senkouspana,senkouspanb)),-1); //???à âû?î?è? ââ??? èç î?ëàêà -- ?è??àë ?à ïîê?ïê?
Cond8 = ref(cross ( min(senkouspana,senkouspanb), close),-1); //???à âû?î?è? â?èç èç î?ëàêà -- ?è??àë ?à ï?î?à??
Cond9 = close > tenkansen and tenkansen > kijunsen and kijunsen > max(senkouspana,senkouspanb); // ?è??àë ???? ëè?èé ââ???
Cond10= close < tenkansen and tenkansen < kijunsen and kijunsen < min(senkouspana,senkouspanb); // ?è??àë ???? ëè?èé â?èç
remcond9=exrem(cond9,not cond9);
remcond10=exrem(cond10,not cond10);
colsenk =iif (cond1,colorgreen, iif(cond2,colorred,colorlightgrey)); // çà?à?? ?â??, ??ëè ???à âû??/?è??/â????è î?ëàêà.
Flat = tenkansen == ref(tenkansen,-1) or (not(cond1) and not(cond2)) ;
for( i = 0; i < barcount; i++ ) //?à?ê?à?èâà?? ??????? ëè?è? è??èêà?î?à ïî âçàè?î?à?ïîëî???è? è ?àï?àâë??è? ?âè???è? Tenkansen, ???û è î?ëàêà.
{
if (flat[i])
coltenk[i] = colorlightgrey;
else
{
if (cond1[i] and tenkansen[i] > tenkansen[i-1])
coltenk[i] = colorgreen;
if (cond1[i] and tenkansen[i] < tenkansen[i-1])
coltenk[i] = colorred;
if (cond2[i] and tenkansen[i] < tenkansen[i-1])
coltenk[i] = colorred;
if (cond2[i] and tenkansen[i] > tenkansen[i-1])
coltenk[i] = colorgreen;
}
}

alertif( cond3 or cond4, "sound c:/windows/media/notify.wav", "ï?????÷??è? ???êà? è eè????",0,1+2+4+8);
alertif( cond5 or cond6, "sound c:/windows/media/notify.wav", "ï?????÷??è? ×èêî? è ???û",0,1+2+4+8);
alertif( cond7 or cond8, "sound c:/windows/media/notify.wav", "???à âû?î?è? èç î?ëàêà",0,1+2+4+8);
alertif( remcond9 or remcond10, "sound c:/windows/media/notify.wav", "?è??àë ???? ëè?èé",0,1+2+4+8);
//plotshapes(iif(cond7, shapesmalluptriangle ,shapenone),colorgreen,0,h,10);
//plotshapes(iif(cond8, shapesmalldowntriangle ,shapenone),colorred,0,l,10);
//plotshapes(iif(cond3, shapehollowsmalluptriangle,shapenone),colorgreen,0,h,12);
//plotshapes(iif(cond4, shapehollowsmalldowntriangle ,shapenone),colorred,0,l,12);
//plotshapes(iif(cond5, shapesmallcircle ,shapenone),colorgreen,0,h,4);
//plotshapes(iif(cond6, shapesmallcircle + shapepositionabove ,shapenone),colorred,0,l,4);
//plotshapes(iif(remcond9 , shapehollowsquare ,shapenone),colorgreen,0,h,18);
//plotshapes(iif(remcond10, shapehollowsquare + shapepositionabove ,shapenone),colorred,0,l,18);
//plot (c,"close",colorblack,stylethick);
plot (c,"bars",colorblack,stylecandle);
plot (tenkansen,"tenkan-sen",colorred);
plot (kijunsen, "kijun-sen", colorblue);
plot (cks,"chinkou span",colorlime, style = styleline,0,0,-n2);
plot (spa,"senkouspana",colororange,styledashed,0,0,n2);
plot (spb,"senkouspanb",colorviolet,styledashed + stylethick,0,0,n2);
plotohlc (spa,spa,spb,spb,"cloud",iif (spa > spb,colorpink,colorlavender),stylecloud, 10, 10, n2 );
above = iif(kijunsen>senkouspana and tenkansen>senkouspanb,1,0);
within = iif(kijunsen>senkouspana and tenkansen<senkouspanb,1,0);
below = iif(tenkansen<senkouspana and tenkansen<senkouspanb,1,0);
buy = cross(tenkansen,kijunsen) and (dl>close);
sell = cross(kijunsen,tenkansen) and (dl<kijunsen);
strongbuy = buy and above;
mediumbuy = buy and within;
weakbuy = buy and below;
strongsell = sell and below;
mediumsell = sell and within;
weaksell = sell and above;
iif( (strongbuy),plotshapes(shapeuptriangle*strongbuy,colorgreen),0);
iif( (mediumbuy),plotshapes(shapeuparrow*mediumbuy,colorgreen),0);
iif( (weakbuy),plotshapes(shapehollowuparrow*weakbuy,colorindigo),0);
iif( (strongsell),plotshapes(shapedowntriangle*strongsell,colorred),0);
iif( (mediumsell),plotshapes(shapedownarrow*mediumsell,colorred),0);
iif( (weaksell),plotshapes(shapehollowdownarrow*weaksell,colorbrown),0);up= cross(c,kijunsen);
down= cross(kijunsen,c);

plotshapes(iif( up, shapeuparrow, shapenone), colorbrightgreen,0,l,-20);
plotshapes(iif( down, shapedownarrow, shapenone), colororange,0,h,-20);


plot( 1, "ribbon", coltenk, styleownscale|stylearea|stylenolabel, -2, 200 ); // è??è?è???? ôë?? ?à tenkansen.
Plot( 4, "ribbon", colsenk, styleownscale|stylearea|stylenolabel, -1, 200 ); // è??è?è???? ïîëî???è? ???û î??î?è??ëü?î î?ëàêà
_section_end();


بالتوفيق أخي أبا حمود
رد مع اقتباس
قديم 20-04-2015, 10:03 AM
  المشاركه #1769

عضو هوامير المميز

تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 362
khloudus غير متواجد حالياً  

رد: مشاكل وحلول ومعادلات الايمي بروكر +AmiBroker Pro

ممكن تعريب الامي بروكررد مع اقتباس
قديم 21-04-2015, 02:13 AM
  المشاركه #1770

كاتب قدير

تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 36,148
ابو غيداء غير متواجد حالياً  

رد: مشاكل وحلول ومعادلات الايمي بروكر +AmiBroker Pro

يعافيكم ربي
وحلوه المعادله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khloudus مشاهدة المشاركة
ممكن تعريب الامي بروكر
انصحك بعدم التعريب

الا للضروره
رد مع اقتباسمواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
amibroker, مشاكل, ومعادلات, وحلول, الايمي, بروكر, pro

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع06:01 AM